Adresa: Jordanovac 108, Zagreb

Web adresa: www.os-jordanovac-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-032@skole.htnet.hr

Škola ej otvorena 1934.godine. U jednom krilu radila je pučka škola, a u drugom građanska. Kroz jedan period škola je bila zatvorena, a 1954.g. ponovno se otvara kao Osnovna škola Jordanovac. Središnja zgrada škoel danas je zaštićena kao spomenik kulture. Šezdesetih godina škola je postala eksperimentalna te postaje jednom od najuglednijih škola u našoj zemlji. Tu je djelovao i istaknuti profesor pedagogijskih znanosti, dr. Valentin Puževski.

Škola ima i bolničke odjele u KBC Rebro i Dječjoj bolnici Srebrnjak.

U školi se odvijaju izvannastavne aktivnosti kao što su : likovna grupa, različite sportske aktivnosti, ritmika, mali astronomi, povijesna skupina, ekološka grupa, mladi istraživači prirode, Hrvatska glazbena mladež, zbor, orkestar, dramska skupina, male vezilje, novinarska skupina, robotičari te ornitolozi.

Školu su završili: Lidija Komes (novinarka), Damir Hoyka (fotograf), Damir Bošnjak (novinar),  Ana Rucner (čelistica), Davor Dretar (radijski voditelj), Hrvoje Hribar (redatelj)