Adresa : Mlinarska 35, Zagreb

Web adresa : www.os-ksdjalskog-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-007@skole.t-com.hr

Nedostatak školskog prostora doveo je do gradnje nove škole na Mlinarskoj cesti koja je svečano otvorena 1961 godine. Škola se uređivala i preuređivala kroz sve godine svoga postojanja.

Škola ima bogat izvannastavni program : dramska grupa, mali zbor, veliki zbor, tamburaški orkestar, ekološka skupina, folklorna skupina, novinarska skupina, mladi knjižničari, cvjećari, šahovska skupina, školski sportski klub i čitav niz ostalih. Škola se ponosi sudjelovanjem u europskom projektu Migracije i interkulturalni odnosi, kao jedina osnovna škola u Hrvatskoj uključena u projekt.