Adresa: Puškarićeva 102, Lučko

Web adresa: www.os-lucko-skole.hr

e-mail: os-lucko-084@skole.htnet.hr

Stupnički župnik Josip Sačić pokrenuo je 1851.g. inicijativu da se na području župe otvori škola. Sve do kraja Drugog svjetskog rata selo Stupnik prostiralo se do ceste prema Karlovcu, a preko ceste bilo je selo Lučko. Stoga se škola dugi niz godina zvala Pučka škola Stupnik. Nakon 1945.g. kao sjedište škole navodi se Lučko. Škola je započela s radom 1857.g.,1 1893.g. seli se u novu školsku zgradu stotinjak metara dalje. 1962.godine škola seli u novu zgradu u Lučkom, a 1992.godine mijenja naziv u Osnovna škola Lučko.

Škola je poznata po aktivnom humanitarno-karitativnom radu učenika i učitelja. Centralni objekt škole nalazi se u Lučkom, a područni objekti u Ježdovcu i Supniku.