Adresa: Markuševečka cesta 160, Zagreb

Web adresa: www.os-markusevec.hr

e-mail: os-zagreb-031@skole.htnet.hr

Općina Markuševec osnovala je 1859.g. jednorazrednu školu pod nazivom Niža pučka učiona u Markuševcu. Općina tek poslije Drugog svjetskog rata postaje dio Zagreba.   Kako se broj učenika s godinama povećavao, 1930.g. izgrađena je školska zgrada na adresi Brežovanka 2, a deset godina kasnije uz nju izgrađena je i druga zgrada. Kroz godine, škola je više puta mijenjala nazive a od 1992. godine stoji joj ime Osnovna škola Markuševec. Današnji školski objekat izgrađen je 1965.godine. Škola ima dva područna objekta: PŠ Vidovec i PŠ Bačun.