Adresa: Aleja Blaža Jurišića 13, Zagreb

Web adresa: www.os-mlovraka-zg.skole.hr

e-mail: os-m.lovraka@zg.htnet.hr

Škola je s radom započela 1974.godine, a kako je mjesec dana kasnije umro dječji književnik Mato Lovrak, škola dobiva ime po njemu. 2007.godine škola je dograđena sa četiri nove učionice.

U školi djeluju i odgojno-obrazovne skupine za rad s djecom s posebnim potrebama. Izvannastavni život škole je bogat.