Adresa: Karamanov prilaz 3, Zagreb

Web adresa: www.os-mladost-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-091@skole.t-com.hr

Službeni početak rada škole bio je 27.listopada 1970.g. Prve godine nastava se odvijala na drugim lokacijama dok izgradnja nove školske zgrade nije dovršena. 1979.g. škola se dograđuje radi naglog povećanja broja učenika.

Za svoj rad škola je 2001.g. nagrađena ministrovim priznanjem. Nagrađena je također i rezultatima koje njeni učenici postižu na raznim natjecanjima.

Školu su završili: Željko Konigsknecht (glumac), Joško Martinović (novinar), Neđad MulaBegović (bacač kugle, olimpijac)