Adresa: Stjepana Pasanca bb, Zagreb

Web adresa: www.os-oivekovica-zg.skole.hr

e-mail: os-otona-ivekovica@zg.htnet.hr

1969.g. dovršena je škola koja se tada zvala Osnovna škola Kustošija II., a važan razlog njene gradnje, osim porasta broja učenika, bio je u tome da djeca više ne moraju prelaziti preko opasnog pružnog prijelaza u Kustošiji na putu da stare škole. Škola je sedamdesetih godina promijenila naziv u Osnovna škola dr. Mladen Iveković i to je ime nosila sve do 1991.g. kada ponovno mijenja ime u Osnovna škola Otona Ivekovića.

U školi djeluje osamnaest sekcija izvannastavnih aktivnosti, od kojih se škola najviše ponosi učeničkom zadrugom Oton i njenom likovnom i kremičkom sekcijom. Škola postiže dobre rezultate na natjecanjima koja provodi Agencija za odgoj i obrazovanje.

Škola nosi ime po hrvatskom slikaru Otonu Ivekoviću (1869. – 1939.). Najpoznatija su mu djela Dolazak Hrvata na more, Krunidba kralja Tomislava i Smaknuće Matije Gupca.