Adresa : Krajiška 9, Zagreb

Web adresa : www.skole.htnet.hr/os-zagreb-015/skola

e-mail: os.petra.zrinskog.zagreb@skole.t-com.hr

Škola je osnovana 1875.g. i ubraja se u najstarije škole grada Zagreba. Škola je započela s radom u kući zagrebačkog tvorničara Hinka kaca U Ilici kod Sv.Duha, sa samo dva razreda i dva učitelja, i bila je to prva mješovita škola u Zagrebu. S vremenom, škola je rasla i mijenjala adrese. 1890. Godine sagrađena je nova školska zgrada u Krajiškoj ulici u kojoj se škola nalazi i danas.

Škola ima izrazito bogat izvannastavni program. Organizirani su izviđački odred Eukaliptus, grupa narodnog veza, dramska, novinarska i likovna grupa, mladi kemičari i matematičari, ekolozi, različite sportske grupe i zbor. Izvrsni rezultati ostvaruju se na Državnoj smotri LIDRANO, te na području kemije.

Škola dobiva naziv po grofu Petru Trinskom, hrvatskom banu i vojskovođi, koji se smatra najistaknutijim borcem protiv Turaka.

Školu su završili : Josip Račić (slikar), Vladimir Devide (akademik), Stjepan Božić (boksač), Marko Brez (gimnastičar), Mario Sedmak (novinar), Esad Prohić (veleposlanik), Vitomira Lončar (glumica), Davor Radolfi (pjevač)