Adresa: Remete 99a, Zagreb

Web adresa: www.os-remete-zg.skole.hr

e-mail: tajnica@os-remete.hr

1859.godine, u prostoriji remetskog samostana , na rok od deset godina, otvorena je učiona čije su troškove uređenja snosili župljani. Nakon deset godina sagrađena je nova školska zgrada, a 1890.-te škola je proširena u dvorazrednu.1959.godine škola je proslavila svoju stogodišnjicu, a već sljedeće godine donesena je odluka da postane područnom školom OŠ „Vladimir Nazor“. 2005.g. Gradska skupština Grada Zagreba donosi odluku o osnivanju Osnovne škole Remete čime ona ponovno postaje samostalna škola.