Adresa: Aleja javora bb

Web adresa: www.skola-retkovec.hr

e-mail: os-zagreb-017@skole.t-com.hr

Škola nosi ime po naselju u kojem se smjestila, a osnovana je 1967.godine. Potreba za školom javila se radi velike poplave kada se mnoštvo stanovništva preselilo u najistočniji dio grada, u montažne kućice. Godinu dana kasnije, mijenja se naziv škole u Osnovna škola dr. Ivan Ribar. Osamostaljenjem Hrvatske škola je promijenila ime u Osnovna škola Retkovec.

Danas je ova škola jedna od najvećih u gradu. U njoj djeluju brojne izvannastavne aktivnosti. Literarna, dramsko-recitatorska i scenografska grupa, zbor, folklor, glazbena, plesna i ritmička grupa, esperantisti, vezilje, brojne sportske sekcije te niz drugih.