Adresa: Podrebernica 13, Zagreb

Web adresa: www.os-sestine-zg.skole.hr

e-mail: skola-sestine@inet.hr

Škola je započela s radom 1963. godine. DO danas, škola je promijenila tri objekta, od kojih je prvi, na Šestinskoj cesti br.3, danas zaštićeni spomenik kulture. 1981.g. škola se spojila s OŠ „Nina Maraković“ te je preuzela i ime škole. Od 1991. nosi ime Osnovna škola Šestine.

U školi je posebno aktivna folklorna skupina gdje se njeguje šestinska baština. Škola također ima bogat i vrlo uspješan sportski program.