Adresa: Bolnička 92, Zagreb

Web adresa: www.os-zagreb-048.skole.t-com.hr

e-mail: os-zagreb-048@skole.t-com.hr

Škola je izgrađena 1860.godine, a imala je tri razreda. Prvih sto godina svoga postojanja djelovala je u Samoborskoj ulici, a 1960.godine izgrađena je nova školska zgrada u Bolničkoj ulici. Od 1961.godine do 1992.godine nosi ime OŠ Ada Prica, a tada joj se vraća stari naziv Osnovna škola Stenjevec.

Škola ima bogat izvannastavni život: dramsko-scenske grupe, likovne grupe, filmsku i lutkarsku grupu, informatičku grupu, englesku radionicu, pjevački zbor, novinarsku grupu, mlade knjižničare, povijesnu i geografsku grupu, košarkašku i odbojkašku grupu, grupu robotičara i program Crvenog križa.

Škola je uključena u kulturni život uže društvene sredine i Zagreba, Učenici likovne skupine šarali su pisanice u Etnografskom muzeju, u školi je održana promocija knjige „Kormoran“ (N.Pulić), održana je izložba likovnih radova u Gradskoj knjižnici itd.