Adresa: Horvaćanski trg 1, Rakov potok

Web adresa: www.os.sbencekovica-horvati.skole.hr

e-mail: os-horvati-092@skole.htnet.hr

             os-bencekovic-092@email.htnet.hr

Škola u Horvatima počela je s radom 1945.godine. Nastava se odvijala u privatnoj kući. 1956.godine škola postaje osmogodišnja, a 1959.godine započinje izgradnja nove školske zgrade. Škola je sagrađena uz pomoć mještana, a od 1964.godine nosi ime Stjepana Bencekovića.

Iako malen broj učenika pohađa školu, izvannastavni život je bogat a uključuje: zbor i tamburaški orkestar, dramsku i novinarsku grupu, niz sportskih aktivnosti i ostalo.