Adresa: Siget 23, Zagreb

Web-adresa: www.os-vholjevac-zg-skole.hr

e-mail: os-zagreb-094@skole.htnet.hr

Škola započinje s nastavom 1968.godine, pod nazivom Osnovna škola Siget. Škola mijenja ime 1970.g. i do danas se zove OŠ Većeslava Holjevca.

Izvannastavni je život bogat, a osobito onaj sportski. Uz obilje sportskih sadržaja učenicima je ponuđena škola stranih jezika i škola plesa. Rad s učenicima urodio je plodom, pa učenici postižu dobre rezultate i u sportskim natjecanjima i u natjecanjima znanja, a također i onima umjetničkoga stvaralaštva.

Škola nosi ime po zagrebačkom gradonačelniku Većeslavu Holjevcu (1917.-1970.g.)