Adresa: Kozari bok, IX.odvojak bb, Zagreb

e-mail: os-zagreb-045@skole.htnet.hr

Škola je otvorena 1976.godine pod nazivom Osnovna škola Kozari bok. Nakon osamostaljenja hrvatske mijenja naziv u Osnovna škola dr. Vinka Žganca.

Učenicima su ponuđene brojne izvannastavne aktivnosti u okviru školskog sportskog kluba, likovne, filmske, recitatorske i dramske skupine, mladih geografa i povjesničara, mladih fizičara i dr.

Škola nosi ime po akademiku dr.Vinku Žgancu (1890.-1976.). zapisivač je narodnih plesova, obreda i običaja i jedan je od najvećih hrvatskih muzikologa i etnomuzikologa.