Škola je osnovana 1964.godine. Jedna je od rijetkih škola koja nije pretrpjela veću štetu za vrijeme velike poplave pa se tada u njoj odvijala nastava u tri smjene. Škola je osnovana pod nazivom Osnovna škola Voltino, a onda je 1973.g. promijenila ime u Osnovna škola Rade Končar. Pod tim imenom je djelovala sve do 1991.g. kad joj je vraćeno staro ime.

Učenici škole postižu najbolje rezultate u sportskim natjecanjima.

Školu su završili: Herman Vukušić (psihijatar), Sanja Marin (glumica), Mirta Zečević (glumica), Sanja Doležal (pjevačica)