Adresa: Ivana Mažuranića 43, Kašina

Web adresa: www.os-vugrovec-kasina.skole.hr

e-mail: ured@os-vugrovec-kasina.skole.hr

U sastavu Osnovne škole Vugrovec-Kašina djeluju škole u Kašini (matična škola) te škole u Vugrovcu, Planini Donjoj i Prekvršju kao područne škole.

Škola u Vugrovcu utemeljena je 1836.godine. Prva školska zgrada izgrađena je 1855 godine. Nakon velikog potresa izgrađena je nova zgrada koja je služila do 1962.godine, koja danas služi mještanima za kulturne i druge društvene potrebe. Od 1962 g. školska zgrada se polako nadograđivala i preuređivala. Matična škola u Kašini utemeljena je nekoliko godina nakon vugrovečke škole. Školska zgrada je zapaljena tokom rata, a 1947 godine se obnavlja i ponovno osposobljava za rad. Škola u Planini Donjoj započela je s radom 1926.godine. dok je škola u Prekvršju započela s radom 1956.godine.

Škola je poznata po svojoj bogatoj kulturnoj i javnoj djelatnosti. U svim školama redovito se održavaju priredbe i svečanosti te obilježavaju važni datumi kroz godinu. Vrlo aktivan je pjevački zbor te tamburaški orkestar, a u školi djeluje i Školski sportski klub Vuk koji provodi projekat „ Vikendom u sportske dvorane“.