Kineziološki fakultet je akademska nastavna i znanstvena institucija, jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je kao Visoka škola za fizičku kulturu 1959. godine. To je u ono vrijeme bila prva visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koja je školovala visokoobrazovane kadrove za potrebe sporta. Osam godina nakon osnutka, 1967. godine Visoka škola je primljena u sustav Sveučilišta u Zagrebu. 1973. godine mijenja ime i postaje “Fakultet za fizičku kulturu”, sve do 2001. godine, kada postaje Kineziološki fakultet.

Nalazi se u neposrednoj blizini jezera Jarun, studentskog doma Stjepan Radić i ŠRC Mladost.

(izvor: wikipedia)