Lokacija: Rujanska, Vrbani

Autor: Josip Minks

Skulputra je izrađena od kamena, postavljena 2005. godine.