LOKACIJA: Palmotićeva 17a

NAZIV: Spomen-ploča Eugenu Kumičiću

Ploča je postavljena 1925. godine.

Eugen Kumičić bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih književnika i političar. Rodio se 1850. godine u Istri, gradiću Brseču. Pohađao je gimnaziju u Rijeci, a zatim studirao filozofiju, povijest i zemljopis u Beču. Kraće vrijeme radio je kao profesor, a veći dio života proveo je kao profesionalni književnik. Oduševljen pravaštvom pokreće list Primora, uređuje list Hrvatska vila i Hrvatska. Od 1884. provodi vrijeme i u Hrvatskom saboru kao jedan od glavnih protivnika Mađarske. Smatra se jednim od predvodnika naturalizma hrvatske književnosti. U 29. godini napisao je prvu pripovijetku Slučaj, a nakon toga napisao je brojna djela, uglavnom pripovijetke i romane. Najpopularniji su mu bili povijesni romani, no piše i romanse socijalne tematike te drame. Umire u Zagrebu 1904. godine.

AUTOR: Frane Cota

Frane Cota (1898.1951.) je bio hrvatskikipar, arhitekt i olimpijac. 1924. je godine sudjelovao na Olimpijskim igrama u Parizu. Sudjelovao je u umjetničkim natjecanjima. Položivši za akademskog kiparau Beču, vratio se je u Hrvatsku. Otišao je u Zagreb gdje je studirao arhitekturu na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Prvo je radio na zagrebačkoj visokoškolskoj ustanovi, Višoj pedagoškoj školi, gdje je bio profesor te potom na Tehničkom fakultetu u Zagrebu gdje je radio od 1934. do 1950. godine. Kiparski opus obilježili su mu figure, aktovi, portreti, reljefi, spomenici, medalje i plakete. Radio je djela u bronci. Dizajnirao je novac i bavio se grafičkim dizajnom. U arhitekturi pripada školi zagrebačkog funkcionalizma i bio je među istaknutim predstavnicima hrvatske arhitekture u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Poznate su mu građevine u Zagrebu (villa Deutsch, među najimpresivnijim izdanjima zagrebačke moderne te villa Botteri) i Splitu (kuća Marangunić).