LOKACIJA: Pantovčak 241, Park Ureda Predsjednika Repubike Hrvatske

SKULPTURA: Dojenje

Skulptura je izrađena od mramora 1960. godine.

AUTOR: Grga Antunac

Antunac, Grga, hrvatski kipar (Šibenik, 11. III. 1906 – Zagreb, 15. I. 1970). Diplomirao na Akademiji u Zagrebu i nastavio studij na specijalki I. Meštrovića. Predavao na zagrebačkoj Akademiji 1945–70. U kamenu, mramoru, bronci, slonovoj kosti, rjeđe drvu, izrađuje realistične likove (ciklus Zlarinke), kompozicije (Moja obitelj, 1940) i memorijalnu plastiku (spomenik u Salima). Bavio se izradbom medalja i plaketa, koje se odlikuju ne samo fizičkom sličnošću s modelom, nego i finom psihološkom karakterizacijom.