LOKACIJA: Pantovčak 241, Park Ureda Predsjednika RH

SKULPTURA: Pleti me, pleti, majčice

Skulptura je izrađena 1946. godine od mramora.

AUTOR: Frano Kršinić

Frano Kršinić (Korčula,1987. – Zagreb,1982.), akademski kipar. Bio je profesor i rektor na Umjetničkoj akademiji u zagrebu. Jedan od osnivača grupe Zemlja. Majstor je lirskog oblika, a najviše domete postigao je u ženskim aktovima i figuralnim kompozicijama i bronci, kamenu i mramoru. Kršinić je izradio oko 500 različitih kipova.