LOKACIJA: Park 101. Brigade, Gajnice

SKULPTURA: Grad / Mogila

Skulptura je izrađena 1984.godine, a postavljena u sklopu akcije „Otvoreni likovni atelijer“ Centra za kulturu Susedgrad.

AUTOR: Dora Kovačević

Akademska slikarica, grafičarka i kiparaica, rođena 1951. godine u Dubrovniku. Diplomirala 1974.godine na ALU u Zagrebu. Poslijediplomski studij kiparstva završila u Parizu. Docentica na Alu u zagrebu. Stvara mobile strukture u drvu, te reljefne oblike.