LOKACIJA: Park Stara Trešnjevka

SKULPTURA: Nagnuti stup

Djelo je izrađeno 1980. godine od pocinčanog željeza, a postavljeno je 1982. godine.

AUTOR: Slavomir Drinković

Akademski kipar rođen 1951.godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1977.godine u klasi V.Michielija. Bio je suradnik Majstorskih radionica A. Augustinčića i I.Sabolića. Profesor na ALU u Zagrebu. Njegove skulpture pojednostavljenih oblika oslanjaju se na mediteransku kiparsku tradiciju. Bavi se scenografijom i uređenjem interijera.