Lokacija: Sigetje, Gajnice

Autor: Vladimir Gašparić- Gapa (1988:9

Skulptura je izrađena od kamena.

Postavljeno u sklopu akcije „Otvoreni likovni atelijer“ Centra za kulturu Susedgrad.