Autobusni promet u Zagrebu je počeo funkcionirati 11. kolovoza 1927. Promet je tekao na samo dvije linije – od Akademskog trga do Savskih kupališta te od Akademskog trga preko Podsuseda do Samobora. Ove dvije linije su pokrivala tri autobusa koji su mogli primiti 30 putnika. U godinu dana uvedeno je još šest linija a polazišta su bila na Zrinjevcu, osim one koja je vozila na relaciji od Trga bana Jelačića na Gornji grad.

20. travnja 1931. godine ZET je preuzeo gradski autobusni promet firme “Autobrzovoz”  vlasnika Mihovila i Viktora Barešića čija je firma nosila naziv.

Autobusni promet ZET-a trenutno se sastoji od 134 autobusnih linija, od toga 78 gradskih i 56 prigradskih sa preko 400 autobusa.