4. studenoga 1776.g počeo s radom Pravni fakultet u Zagrebu, jedna od najstarijih institucija zagrebačkog Sveučilišta (utemeljen 3. studenoga 1671.g).

Pravni fakultet je osnovan 1776.g u sklopu reforme visokog školstva u Habsburškoj monarhiji koju je provela Marija Terezija. Tada je osnovana Kraljevska akademija znanosti koja je imala tri fakulteta: Filozofski, Teološki i Pravni. Na prvoj sjednici Kraljevske akademije odlučeno je da nastava počinje 4. studenoga 1776.g te se taj datum uzima za Dan Pravnog fakulteta.


U početku rada je imao četiri katedre: kanonsko pravo, međunarodno i opće javno pravograđansko i domovinsko pravo  i političko-kameralne znanosti.

Car Franjo Josip je 19. listopada 1874. godine svečano otvorio moderno Sveučilište u Zagrebu (tada Sajmišni trg danas Trg Republike Hrvatske). U njegovu su sastavu tada djelovala četiri fakulteta: Pravni, Bogoslovni, Filozofski i Medicinski.

Pravni fakultet obuhvaća studij prava, socijalnog rada, uprave i javnih financija, takozvano upravno pravo te, najmlađi, specijalistički studij Prava djece.