LOKACIJA: Podgradski odvojak 1, Podsused, OŠ Bana Josipa Jelačića

SKULPTURA: Preobrazba

Skulptura je izrađena 1981. godine.

AUTOR: Petar Barišić

Akademski kipar rođen 1954. godine. Završio na ALU u Zagrebu 1978. godine u klasi I. Sabolića. Bio je suradnik Majstorske radionice F. Kršinića. Koristeći se arazličitim materijalima gradi čvrste organičke forme.