LOKACIJA: Podgradski odvojak 1, Podsused, OŠ Bana Josipa Jelačića

SKULPTURA: Torzo

Postavljeno u sklopu akcije “Otvoreni likovni atelijer” centra za kulturu Susedgrad.

AUTOR: Jure Žaja

Žaja, Jure, hrv. kipar i slikar rođen 1944. Završio Akademiju, suradnik Majstorske radionice V. Radauša u Zagrebu. Slika figurativne kompozicije, a u drvu i kamenu oblikuje skulpture i reljefe ugl. sa sakralnim prizorima. Bavi se izradbom vitraja.