Crkva je sagrađena i posvećena 21. listopada 1866. Godine. Kleinova (Franjo Klein – realizator projekta) crkva sv. Preobraženja i zgrada židovskog hrama, jedni su od prvih javnih reprezentativnih zdanja zagrebačkog Donjeg grada, određujući mu ne samo urbani, već i multi-kulturalni i multikonfesionalni karakter. Crkva se nalazi na Preradovićevom trgu.