15. veljače 1928. g otvorena je prva putnička zračna linija iz Zagreba s Aerodroma Borongaj. Prvi putnički let je bio prema Beogradu.

Aerodrom Borongaj je izgrađen 26. rujna 1926. i prvi je u potpunosti izgrađen sa svim potrebnim objektima.
U svom pothvatu leta preko Atlantika (20-21. svibnja 1927.g) Charles Lindbergh je sletio na Aerodrom Borongaj.