Na današnji dan, 2. travnja 1905.g u 10:32 sa Mažuranca prvi put poletio balon iz Zagreba. Balon se zvao Turul i iz njega su napravljene prve fotografije Zagreba iz zraka. U balonu su bili Mannsbart, Kraal,  Both i Budicki.