1874.g je osnovan “prvi sklizački klub” a predsjednik mu je bio Ladislav Beluš koji je jedan od inicijatora. Taj se dan slavi kao početak organiziranog klizanja u Hrvatskoj. 24.prosinca iste godine je otvoreno i prvo klizalište na mjestu di se danas nalazi Hrvatski sokol. Teren se polijevao vodom iz obližnjeg pozoka Tuškanac a osvjetljavalo ga 360 petrolejskih lampi a 21. sječnja 1896.g su petrolej zamjenile električne žarulje.
1877.g održana je i prva skupština “Prvog sklizačkog društva” u prostoriji “Kasina” na ugli Ilice i Frankopanske (kasnije kavana Bauer) a predsjednik je bio Ivan Kosirnik.
Klizalište sa Mažuranca 1881.g seli na Marulićev trg, na mjestu gdje je danas HDA