1991.G JNA je raketirala Banske dvore. U napadu je teško oštećen južni dio zgrade, a smrtno je stradala jedna osoba.

Inače, Banski dvori tj palača je u 17.st. pripadala banu Petru Zrinskom,kasnije grofovima Čikulinima, Draškovićima, Petru Troilo Sermagu te banu Ferdinandu Kulmeru. Ban Ignjat Gulay je 1807.g kupio uz dogovor Sabora palaču od Kulmera te dao renovirat i uredit za trajno stanovanje banova i sjedište sudova. Banovi su tu boravili i stolovali od 1809-1918.g. Zbog toga je i palača nazvana Banski dvori.
Za vrijeme NDH zgrada je bila sjedište poglavnika A. Pavelića.
Za vrijeme SFRJ je bilo sjedište izvršne vlasti i predsjedništva SRH. Od 1990. postaje sjedište predsjednika Republike Hrvatske F. Tuđmana. Nakon raketiranja sjedište predsjednika se seli na Pantovčak a u zgrada postaje sjedište Vlade Republike Hrvatske
Dakle, zgrada više od 200 godina služi kao sjedište najviše vlasti u Rrepublici Hrvatskoj.