LOKACIJA: Rokov perivoj 4, Memorijalna zbirka “Jozo Kljaković”

SKULPTURA: Frulaš / Pan

Skulptura je izrađena od bronce 1926. godine.

AUTOR: Frano kršinić

Frano Kršinić (Korčula,1987. – Zagreb,1982.), akademski kipar. Bio je profesor i rektor na Umjetničkoj akademiji u zagrebu. Jedan od osnivača grupe Zemlja. Majstor je lirskog oblika, a najviše domete postigao je u ženskim aktovima i figuralnim kompozicijama i bronci, kamenu i mramoru. Kršinić je izradio oko 500 različitih kipova.