LOKACIJA: Ravnice V bb, Teniski centar Maksimir

SKULPTURA: Tenisačica

Skulptura je izrađena 1990. godine od bronce.

AUTOR: Anto Jurkić

Akademski kipar rođen 1965. godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1991. godine u klasi S. Sikirice. Stalni suradnik ljevaonice umjetnina ALU u Zagrebu. Izradio veći broj sakralnih skulptura.