LOKACIJA: Remete

autor: Konig (poč XX. st.)

Skulptura je izrađena od kamena.