LOKACIJA: Remete, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Radionica biskupa jurja Branjuga. Skulptura je izrađena od kamena.