LOKACIJA: Rockefellerova 4, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

SKULPTURA: Majka doji dijete

Skulptura je izrađena 1930. godine od bronce, postavljena 1940. godine.

AUTOR: Ivan Meštrović

Ivan Meštrović (Vrpolje,1883. – South Band, 1962.) akademski kipar.Bio je profesor i rektor na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu.Smatra se najistaknutijim hrvatskim kiparom 20.stoljeća. Njegov golemi opus kreće se od početnog simbolizma, preko religioznih tema, do naglašene klasičnosti ženskih aktova. 1952. godine daruje Hrvatskoj Galeriju Meštrović i Crikvine u Splitu, Atelijer Meštrović u Zagrebu te obiteljsku grobnicu kraj Otavica. Autor je brojnih monumentalnih spomenika („Povijest Hrvata“, „Kip Nikole Tesle“ itd.) i arhitektoniskih cjelina (Dom likovnih umjetnika u Zagrebu itd.)