17. ožujka 1813.g je rođen Anton Dominik Fernokorn . Autor je 4 spomenika i kipa koji su jedni najfotografiranijih spomenika u Zagrebu. Napravio je: kip bana Josipa Jelačića, Blaženu Djevicu Mariju sa četiri anđela, Sv. Jurja, kip Boga Merkura na hotelu Dubrovnik.
Kip Boga Merkura je napravio sa svega 17 godina i prvi je njegov javni rad.