Vjekoslav Bastl (13.kolovoz 1872 – 3.rujna 1947) hrvatski je arhitekt. Njegova djela i nakon sto godina oduševljavaju građane i turiste Grada Zagreba. Trgovački-obrtni muzej (danas Etnografski muzej), Kuća Kalina (na uglu Masayikove i Gundulićeve – opločana šarenim keramičkim pločicama), Kuća Feller (na uglu Trga i Jurišićeve,poznata kao Elza Fluid i velikom bocom lijeka), Hrvatsko-slavonska zemaljska štedionica (tamo je sada zapuštena a nekada najelitnija kavana Corso), Kraljevskog zemaljskog ludžbenog i farmakognostičkog laboratorija na Marulićevom trgu (Danas kemijski fakultet) i njegovo najveće djelo u kojem uživaju građani i turisti – tržnica Dolac.