Herkov, Zlatko, hrv. pravnik (Zagreb, 16. VIII. 1904 – Zagreb, 21. IV. 1994). Doktorirao pravo u Zagrebu 1928. Ured. časopisa Financijski arhiv 1931–41. Prof. financija na Ekon. komerc. visokoj školi 1937–45. i Prav. fak. u Zagrebu 1945–55. Ravnatelj Zavoda za lik. umjetnosti 1955–60. i Pov. instituta JAZU 1964. Utemeljitelj i predsj. Međunar. društva za pov. metrologiju. Djela: Statut grada Rijeke od 1530 (1948), Građa za financijsko-pravni rječnik feudalne epohe Hrvatske (I–II, 1956), Naše stare mjere i utezi (1973), Iz povijesti javnih financija (1985).

preuzeto sa : http://proleksis.lzmk.hr/26122/