LOKACIJA: Rooseveltov trg 4

SKULPTURA : Čitač

Skulptura je izrađnea od kombiniranog materijala 2002. godine.

AUTOR: Ivan Ivoš Ići 

Rođen 1963. Godine u zagrebu. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1989. godine u klasi S.sikirice. Izrađuje maniristički izduženu figuralnu plastiku, u različitim materijalima.