LOKACIJA: Samoborska cesta 145, Jedinstvo d.d.

SKULPTURA: Totem

Skulptura je izrađena 1989. godine od bronce.

AUTOR: Ljubomir Strahov

Ljubomir Stahov rođen je 1944., hrvatski slikar, kipar i grafičar.

Na slikarskom odjelu zagrebačke ALU diplomirao je godine 1974. u klasi prof. Šime Perića, a potom jebio suradnik Majstorske radionice prof. Krste Hegedušića i prof. Ljube Ivančića. Živi i radi u Zagrebu gdje je danas redoviti profesor slikarstva na ALU. Dosada je 31 puta samostalno izlagao u zemlji i inozemstvu, a sudjelovao na dvjestotinjak skupnih izložaba (međunarodnih bienala, trienala crteža i grafike). Dobitnik je više nagrada za slikarstvo, crtež i grafiku.