LOKACIJA: Samoborska cesta 145, Jedinstvo d.d.

SKULPTURA: Veliki val se valja

Skulptura je izrađena 1988. godine od čelika.

AUTOR: Slavomir Drinković

Akademski kipar rođen 1951.godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1977.godine u klasi V.Michielija. Bio je suradnik Majstorskih radionica A. Augustinčića i I.Sabolića. Profesor na ALU u Zagrebu. Njegove skulpture pojednostavljenih oblika oslanjaju se na mediteransku kiparsku tradiciju. Bavi se scenografijom i uređenjem interijera.