LOKACIJA: Savska cesta 18, Tehnički muzej  

SPOMENIK: Ferdinand Kovačević

Skulptura je izrađena odbronce 1999.godine.

Fedinand Kovačević (Gospić, 25. travnja 1838. – Zagreb, 27. svibnja 1913.), izumitelj, stručni pisac, pionir hrvatske telegrafije.

Godine 1869. imenovan je podgrađovođom brzojava u Telegrafskom inspektoratu za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu čiji će voditelj postati 1870. Godine 1872. postaje tajnik Direkcije telegrafa za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu. Godine 1886. postaje vanjski član Elektrotehničkoga društva u Beču. Umire 27. svibnja 1913. u Zagrebu. Pokopan je u mirogojskim Arkadama.

Izumio je niz poboljšanja električnog telegrafa pa je 1872. u cijelu Austro-Ugarsku Monarhiju uveden Kovačevićev poboljšani telegrafski aparat. Godine 1874. izumio je dupleksnu i kvadripleksnu telegrafiju koja je omogućavala slanje više poruka (dviju ili četiriju) odjednom preko jedne unaprijedivši tako Morseov izum električnog sustava za prijenos poruka. Taj je izum patentirao u bečkom patentnom uredu 12. veljače 1876. pod brojem 4353. Za života je objavio tri knjige na njemačkom jeziku i jednu na hrvatskom.

AUTOR: Stanko Jančić

Stanko Jančić (Zagreb, 1932.), akademski kipar. 1956. Diplomirao na ALU u Zagrebu. Radio je u majstorskoj radionici Antuna Augustinčića u Zagrebu, da bi se potom osamostalio i priključio umjetničkoj skupini Biafra (1970-1975.) Uslijedila je prva samostalna izložba u Zagrebu 1977, za koju je autor dobio nagradu Vladimir Nazor. Rješavao je raznovrsne kiparske zadatke, izrađivao portrete i sakralne skulpture, koristeći pritom najraznovrsnije materijale (kamen, metal, drvo, poliester, …) i tehnike. Značajan dio svog stvaralaštva Jančić je posvetio tematici NOB-a. Autor je spomenika Mrtvi živima oči otvaraju, koji ukrašava centar Jasenovca. Stanko Jančić redoviti je profesor na Kiparskom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.