LOKACIJA: Savski nasip

SKULPTURA: Kamen temeljac

Skulptura je izrađena od kamena 1993., visine 2,5 m, postavljena 1996. godine.

AUTOR: Miro Vuco

Miro Vuco (rođen 1941.), hrvatski je akademski kipar. Profesor je kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bio je jednim od umjetnika koji su 1970. osnovali likovnu grupu Biafra. Autor je spomenika Tinu Ujeviću u Zagrebu, Anti Starčeviću u Osijeku, Bademe Sokolović u Zagrebu, Piete u Sinju i dr. Izlagao je na samostalnim i skupnim izložbama. Dobitnik je nagrade na 3. salonu mladih u Zagrebu, 9. zagrebačkog salona te nagrade SKOJ-a.