LOKACIJA: Savski nasip

SKULPTURA: Mačka

Skulptura je izrađena 1986. godine od bronce, a postavljena 2001. godine.

AUTOR: Branko Ružić

Ružić, Branko, hrvatski kipar (1919 –1997). Diplomirao kiparstvo 1944 (F. Kršinić) i slikarstvo 1948 (M. Tartaglia) na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na kojoj je predavao 1961–85. Započeo je kao slikar, ali se 1956. priklonio kiparstvu. Uspostavio je vlastiti kiparski jezik sažetih organskih oblika, snažne unutarnje dinamike i monumentalnosti. Najveći dio opusa izradio je u drvu. U portretima je isticao ekspresiju osobnosti, figure je oblikovao kao sugestivne antropomorfne znakove ispunjene životnom snagom, a u nizovima i skupinama figura nastojao je približiti osjećaj zajedništva Često je prikazivao životinje i arhitekturu. Radio je i u bakrenom limu, kamenu, terakoti bronci i gipsu. Od 1989. radio je skulpture od papira.. Bavio se teorijom i praksom likovne pedagogije te dječjega stvaralaštva. Godine 1993. darovao je Slavonskomu Brodu antologijski izbor svojih djela za Galeriju Ružić i suvremenici (stalni postav Galerije umjetnina). Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (1985).