LOKACIJA: Savski nasip

SKULPTURA: Noge

Skulptura je izrađena od armiranog betona, postavljena 2006. godine.

AUTOR: Zvonimir Lončarić

Akademski kipar (1927.-2004.). Diplomirao na ALU 1955. U klasi K.Angeli Radovanija. Oblikovao figuralne skulptuer velikih dimenzija i žive polikromije. Osim skulpturom, bavio se grafikom i primijenjenom umjetnošću.