LOKACIJA: Savski nasip

SKULPTURA: Trkač

Skulptura je izrađena 1987. godine od bronce, visine 2 metra, postavljena 1995. godine.

AUTOR: Marija Ujević-Galetović

Akademskka kiparica rođena 1933.godine. Diplomirala na ALU u Zagrebu 1958.godine u klasi F.kršinića. Redovita profesorica na ALU u Zagrebu. Od 1998. Redovita članica HAZU. Nastavlja tradiciju figurativnoga kiparstva povezujući je sa suvremenim shvaćanjima.